»

KUNDESERVICE

KJØPSBETINGELSER

Tilpassing

Disse kjøpsbetingelsene gjelder der norsk lov eller der annen tilpasset lov ikke foreskriver betingelser som er i konflikt med de samme. For firmaer gjelder kjøpsloven. Kjøpsloven er dispositiv, det betyr at firmaer kan avtale annet enn det loven foreskriver.

Garanti

Samtlige varer i vårt sortiment omfattes av minst 1 års fabriks- og leverandørsgaranti gjeldende produksjonsfeil, men oftest lengre tid. Våre garantier gjelder i Norge. I de tillfeller kunden hevder garantifeil og ikke garantifeil kan konstateres, debeteres kunden de omkostninger som kan oppstå. Dette gjelder kun de tillfeller hvor kunden selv har forårsaket skaden i forbindelse med uforsiktig håndtering, feilaktig montering alternativt modifisering av rekkverket. Små riper, merker eller andre mindre defekter i metallet eller treet betraktes som normalt.
Glass inneholder spenninger som dessverre kan skape sprekker ved uforsiktig håndtering eller ved raske temperaturforandringer. I slike tilfeller gjelder garantien ikke. En sjelden gang kan det oppstå missfarging i plastfilmen i laminert glass. Dette går heller ikke under garanti i henhold til Glassindustriens betingelser ved reklamasjon av glass.
Tre er levende materiale og kan i visse tilfeller ha kvister og forandres gjennom sprekkdannelser, kode eller fargeskiftninger. Ved slike tilfeller gis ingen garanti.

Reklamasjon

For forbrukere skal reklamasjon gjøres innen rimelig tid fra det at feilen ble oppdaget. Feil i måling er ikke grund for reklamasjon, ikke heller skader som har tilkommet i forbindelse med montasje. Hvis det oppdages ved montering at det er feilmålt så anbefales kunden til å ta kontakt med Rekkverkspesialisten for å få hjelp og forslag til løsninger. Etter garantitidens gyldighet er det kjøper som må påvise at feilen eksisterte ved leveranse. Rimelige returfraktkostnader erstattes selvsagt av Rekkverkspesialisten ved reklamasjon. Forbrukerkjøpsloven og andre aktuelle lover gir kunden visse rettigheter, normalt 3 år reklamasjonsrett mot opprinnelige feil på varen. Mer informasjon om denne loven finner du på Forbrukerrådets nettside.www.forbrukerradet.no.

For næringsdrivende (bedrifter) skal også reklamasjon gjøres innen rimelig tid fra det at feilen ble oppdaget. Etter garantitidens gyldighet er det kjøper som må påvise at feilen eksisterte ved leveranse. Køpsloven og andre aktuelle lover gir deg som næringsdrivende visse rettigheter, normalt 2 år etter at varen er mottatt. Se Kjøpsloven § 32 stykke 1 og 2. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27

Ved en eventuel tvist vil vi følge Forbrukerrådets anbefalinger. http://www.forbrukerradet.no/forside

Toleranser

Målet vårt er at du som kunde skal få en så nøyaktig vare som mulig og vi vil holde oss til de oppgitte målene. Vi reserverer oss derimot for toleransenivåer på +/- 3 mm i høyde og lengdemålene på alle produktene. Varer som holder seg innenfor den rammen kan ikke reklameres. Ved utregningen av totallengden på en side kan totallengden komme til å justeres. Det justerte målet vises i tegningen og i ordrebekreftelsen. Toleransenivået beregnes fra det eventuelt justerte målet som oppgis i ordrebekreftelsen. Standardglassene følger 25 mm trinn der det minste glasset er 47 mm og det største 1572 mm. Avstanden tilpasses disse størrelsene.

Ved reklamasjon vær vennlig å kontakte oss på en av følgende måte:
Tel 21 06 24 60
Mailadresse:info@rekkverkspesialisten.no
Adresse:
Rekkverkspesialisten
Von Utfallsgatan 21
415 05 GØTEBORG

Transportskader og feil leveranser

For ditt eget beste og for raskere behandling så vær vennlig og kontroller eventuelle transportskader når du tar imot gods. Oppdager du skader bør det meldes direkte til transportøren og skrives på fraktbrevet.

Angrerett

Ved fjernsalg så har konsumenten som regel rett til angrerett. I henhold til den nye loven om angrerett er vare som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, slike som tilvirkningskjøp unntatt fra angreretten. Om avtalen handler om en ting som er spesialprodusert etter forbrukerens instruksjoner og ønske så får forbruker og den næringsdrivende avtale bort angreretten. Du har rett til å angre deg før tegningen sendes til produksjon. Etter at du har godtatt målene skriftlig eller muntlig ses bestillingen som bindene uten angrerett. Ved å bestille fra Rekkverkspesialisten/Avine AB og akseptere disse betingelsene så godtar forbruker at angreretten ikke gjelder. Angrerett gjelder ikke næringsdrivende. Les mer her: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-12-21-105
Dersom du skulle ha fått en feil leveranse så erstatter vi selvfølgelig leveransen slik at du får riktig leveranse. Rekkverkspesialisten dekker eventuelle fraktkostnader ved reklamasjoner, feil og mangler. Om noe skulle savnes i leveransen eller er defekt så skal Rekkverkspesialisten komplettere eller erstatte kunden innen 2-6 virkedager, for lagerførte varer, fra meldingen ble mottatt, eller så fort reservedelen har kommet in på lageret. For bestillingsvarer må du regne med økt leveransetid. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Tel 21 06 24 60
Mailadresse:info@rekkverkspesialisten.no
Adresse:
Rekkverkspesialisten
Von Utfallsgatan 21
415 05 GØTEBORG

Refusjon

Dersom du hever kjøpet, kan kun gjøres dersom leveringstiden overskrider det som er avtalt og varen er forskuddsbetalt, har du rett til refusjon innen 14 dager fra den dagen Rekkverkspesialisten har mottatt meldingen om hevet kjøp. Dersom Rekkverkspesialisten leverer varen på nytt eller avhjelper mangel ved reklamasjon skal eventuelle fraktkostnader refunderes innen 14 dager fra den dagen Rekkverkspesialisten mottok den reklamerede varen.

Personlige data

Rekkverkspesialisten behandler alle personlige data konfidensielt. Vi bruker disse kun i kontakt med våre kunder og til å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor dem. Din adresse kommer ikke til å selges, byttes eller deles med andre bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner. Personlige data beskyttes fra ekstern inntrenging og behandles i henhold til Personopplysningsloven.

Sikre Betalingsløsninger

Rekkverkspesialisten benytter seg kun av sikre betalingsløsninger og behandler alle personlige data konfidensielt. Vi bruker disse kun i kontakt med våre kunder og til å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor dem. Din adresse kommer ikke til å selges, byttes eller deles med andre bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner. Personlige data beskyttes fra ekstern inntrenging og behandles i henhold til Personopplysningsloven.

Salg til mindreårige

Rekkverkspesialisten ingår ikke avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Den skal være skriftlig. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføes med personer over 18 år.

Bestilling

Bestillinger skjer via hjemmesiden, mail eller telefon dersom ikke annet avtales. Bestilling som gjøres i annen persons navn uten dennes tillatelse, eller på annen måte medfører at Rekkverkspesialisten lider økonomisk eller annen skade, politianmeldes.
Dersom det oppdages att varene som er levert avviker i mål eller annet fra det som er oppgitt, skal kunden snarest ta kontakt med Rekkverkspesialisten for avhjelping. OBS! Feil vare får ikke modifieres av kunden uten Rekkverkspesialistens godkjenning. Om noe modifiseres av kunden uten Rekkverkspesialistens skriftlige godkjenning (oftest via mail) ses varen godkjent av kunden og kan ikke reklameres.

Priser

Alle produktpriser er angitt i Norske Kroner inklusive mva. Frakt tilkommer.
Vi forbeholder oss retten til å justere prisen på ordre dersom alvorlige programeringstekniske feil oppstår. Dersom dette skulle skje har kunden selvfølgelig umiddelbar rett til å heve kjøpet.
Ved fakturakjøp forskuddsbetales beløpet før rekkverket produseres. Unntak for byggelån der banken betaler faktura etter mottatt ordre.
Dersom betaling unnlates, gjelder der banken betaler faktura med byggelån, legges det til et purregebyr på 60,00 kr og en forsinkelsesrente på 15 % fra forfallsdato. Prisen som gjelder ved bestillingen gjelder også ved leveransen uansett om prisen etter det at bestilling er gjort går opp eller ned. Vi forbeholder oss for eventuelle feil.

Leveringstider

Normalt sendes alle bestillinger 4 virkedager etter at bestilling er godkjent skriftlig av kunden. Se tittelen leveranse i kategorien kundeservice for å se unntatt. Informasjonen under tittelen leveranse er alltid oppdatert og er det som gjelder ved kjøpet selv om det i kjøpsbetingelsene, på hjemmesiden eller i tilbudet står en kortere leveransetid. Dersom det under leveranse er angitt en lengre leveransetid kan kunden ikke påberope leveranseforsinkelse dersom leveranser skjer innen den angitte tiden.
Leveringstiden varierer litt avhengig av hvor i landet du bor. Normalt sett så har du rekkverket innen 8 virkedager fra det at du har bestilt det. Dette gjelder standardbestilling av varer som vi har på lager å icke under høysesongen. Bestillingsvarer øker leveransetiden. Kontakt kundeservice for mer informasjon. Bor du nord for Trondheim må du regne med at det tar 1-2 dager ekstra. Bor du på en øy eller avsidesliggende områder må alternativ leveranseadresse diskuteres. Vi leverer kun til adresser på fastlandet i Norge, og ikke til adresser på Svalbard og Jan Mayen. Dersom Rekkverkspesialisten oppdager feilaktig lagersaldo eller annen grunn som resulterer i forsinket leveranse, kontaktes kunden umiddelbart og har rett til å heve kjøpet uten kostnad. I tillfelle Rekkverkspesialisten ikke skulle oppdage leveranseforsinkelse har du som kunde rett til å heve kjøpet uten kostnad dersom leveransen er forsinket.
Vi benytter oss av fraktselskap og kan derfor ikke garantere nøyaktig leveransetid. Dersom leveransedag er av vesentlig betydning anbefales kunden derfor å bestille varer i god tid. Rekkverkspesialisten avsier seg alt ansvar for eventuelle kostnader som påføres kunden på grunn av forsinket leveranse, f eks kostnader for håntverker/snekker som har planlagt montering og lignende. Husk på at du aldrig skal booke håndtverker, kranbil, bærehjelp etc innen du har mottatt alle varer og kontrollert disse mot eventuelle mangler. Kostnader som oppstår i forbindelse med ovenstående erstattes ikke.

Leveranse

Leveranse skjer på avtalt sted med den av Rekkverkspesialistens valgte transportselskap og debeteres etter gjeldende prisliste. Det er kjøpers ansvar å sørge for at Rekkverkspesialisten har fått riktig adresse for leveranse ved bestilling. Det er også kjøpers ansvar, etter det at Rekkverkspesialisten har sendt ordren, å følge opp leveransen hos transportselskapet og sørge for at leveransen blir hentet/mottas på leveransestedet innen rimelig tid fra sendningsdato.
Ansvaret for varen overgår til kunden etter mottatt bestilling.
Leveranser gjøres til leveringsadressen på vei som er fremkommelig. Varene bæres aldrig in. De lastes av på en plass som er tilgjengelig for lastebilens jekketralle.
Undersøk alltid at emballasjen ikke har synlige skader sammen med transportør som skal notere dette på fraktseddelen.

Forandring av ordre

Kunden har selvsagt rettighet til å forandre ordren frem til det at den er godkjent og sendt til produksjon uten ekstra kostnad utenom prisforskjell på varen. Dette med unntak av reservasjon for av kunden bestilt bestillingsvare. Ved endring av vare på ordre gjelder den prisen om er aktuel ved tiden for forandringen. Merk vel at ordre som er satt i produksjon/modifisering ikke kan forandres. Målbestilt rekkverk som allerede er produsert spesifikt for kunden kan ikke forandres uten pristillegg.

Avbestilling

Avbestilling av ordre er mulig uten kostnad for kunden frem til tidspunkt for effektuering av ordre. Effektuering skjer når ordren sendes til lageret for produksjon. Avbestilling etter at ordren er effektuert er ikke mulig. Du som kunde er i de tillfeller vi har effektuert ordren skyldig til å motta sendningen. Avbestilling av ikke lagerholdt vare som er spesialbestilt til kunde er ikke mulig etter det at Rekkverkspesialisten har bestilt varen fra fabrikken og den er i produktsjon. De delene som i og med den målbestilte produksjonen allerede er ferdige må alltid betales av kunden selv om varen ikke har rukket å bli sendt fra leverandøren.
Varer som ikke er hentet regnes ikke som avbestilling. Ved ikke hentet/mottatt leveranse står kunden for samtlige fraktkostnader.

Informasjon

Vi reserverer oss for trykkfeil, feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon på samtlige av vårt sortiments produkter og tjenester. Alle bilder på våre sider skal ses som illustrasjoner, og Rekkverkspesialisten kan ikke garantere at bilder gjengir varens eksakte utseende og tilstand.

Firmaopplysninger

Rekkverkspesialisten er en del av Avine AB, organisasjonsnummer SE5590962147
Adressen er Von Utfallsgatan 21, 415 05 Gøteborg
Telefon 21 06 24 60
Vi er momspliktige.

Copyright

Innholdet på www.rekkverkspesialisten.no er beskyttet i henhold til loven om opphavsrett (§ 49 URL). Denne paragraf innebærer kortfattet et forbud mot å kopiere hele eller deler av vår webside og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten. Bevisst eller grov uaktsomhet mot disse rettigheter kan medføre bøter eller fengsel på inntil to år.
Copyright 2004-2017, Avine - All rights reserved.

Tvist

Tvist mellom to eller flere firmaer avgjøres som regel i domstol.

Force Majeure

I tilfelle krig, naturkatastrofer, stridigheter på arbeidsmarkedet, myndighetsbestemmelser, uteblitte leveringer fra underleverandører, fordyrende omstendigheter, samt liknende hendelser utenfor vår kontroll som ikke normalt kunne forutses og påvirker inngåtte avtaler samt lovnader fra Rekkverkspesialistens side som gjør at Rekkverkspesialisten ikke kan holde nevnte avtale/lovnad, skal ligge til grunn for at Rekkverkspesialisten fritas fra sine forpliktelser til å fullføre nevnte avtale.