»

KUNDESERVICE

TRYGG E-HANDEL - VAD INNEBÆRER SERTIFISERINGEN?

E-handel

Trygg e-handelTrygg E-handel er en godkjenningsordning for nettbutikker. Nettbutikkene skal fylle de 12 kravene i ordningen og etterleve dem løpende. Et sekretariat følger dette og kan inndra godkjenningen for dem som ikke følger opp. Hver eneste dag sjekkes kredittverdigheten til de godkjente bedriftene, og det foretas anonyme prøvekjøp for å sikre forbrukernes rettigheter overholdes. Trygg E-handel har også et system for å håndtere kundeklager. Alle som er godkjente som Trygg E-handel nettbutikker skal ha Trygg E-handel logoen synlig på sin hjemmeside. Ved å peke på den skal netthandelens status i Trygg E-handel komme opp – slik at forbrukerne vet at de handler med en seriøst og godkjent netthandel.
Det finnes idag tusenvis av firmaer som selger varer og tjenester på internet i Norge og de fleste er seriøse. For å beskytte personalia og annen følsom info er det viktig at du vet hvem du gir info til. Du kanskje også vi føle deg trygg med at firmaet leverer varer innen avtalt tid og at du kommer til å få hjelp etter kjøpet om noe skulle være feil.

Trygghet

Distansehandel Norge har i alle år hatt strenge krav til medlemmenes ansvar overfor sine kunder og til innholdet i og oppfyllelsen av sine kjøpsbetingelser. Trygg E-handel ønsker å utvikle trygge rammer for den raskt stigende omsetningen på nettet. Trygg E-handel skal sørge for fastlagte klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes forventninger og netthandlenes forpliktelser ved handel på nettet. Trygg E-handel har utviklet et sett med 12 krav som bygger på norsk lovverk for e-handel og erfaringer fra tilsvarende internasjonale godkjenningsordninger.
Når du handler på et firma som har sertifiseringen Trygg e-handel så betyr det at firmaet gjennom avtale forplikter seg til å følge en rekke krav. Kun stabile og seriøse firmaer har rett til å bære sertifiseringen Trygg e-handel.
Trygg E-handel skal skape trygghet for de som handler på nettet, enten de er selger eller kjøper, og være et redskap til å fremme en oversiktlig, seriøs og trygg handel på nettet i tråd med de krav som stilles fra alle parter i en raskt økende handelsform.
Fullstendig spesifikasjon av Trygg e-handels krav.

Trygg e-handel symbolen

For å kontrollere at symbolen er ekte, klikker du/holder du muspekeren over Trygg e-handelsymbolen på denne siden. Hver tilknyttet firma har et unikt sertifikat på tryggehandel.no

Hvor finner jeg alle Trygg e-handel sertifiserte firmaer?

Du finner alle serifiserte firmaer her. Firmaer er indelt i kategorier etter sortiment slik at du lettere skal kunne finne bedrifter som selger varer og tjenester som interesserer deg!